දැනගෙන Tie දාමු

අපි හැමෝම ටයි දානවා. අපි හැමෝම ටයි ගැන විවිධාකාරදෑ දන්නවා, අහලා තියනවා. ටයි පැළඳීමේදී සැළකියයුතු කරුණු ගැන දන්න නොදන්න හැමෝටම අද අපේ ලිපිය.

ටයි ගැන කතා කරද්දි මුලින්ම කියන්න ඕන කිසිම දිනක clip-on ties දාන්න එපා. ඒක ලේසි පහසු වුනාට හරිම unprofessional. ඒ නිසා අමාරුවෙන් හරි නියම ටයි එක පළඳින්න. ඒ තමයි නියම මහත්මා ක්‍රමය.

clip-on

 

ඔබගේ ටයි එකෙහි ඉදිරිපස තුඩ ඔබගේ කලිසමෙහි ඉණ හෝ බෙල්ට් එකෙහි බකල් එකෙහි මැද ස්පර්ශ විය යුතුයි. ඔව් විවිධ මත තියනවා විවාහකයන් බෙල්ට් එකෙන් පහලට හා අවිවාහකයන් බෙල්ට් එකෙන් උඩට ටයි එක පැළඳිය යුතු බව. නමුත් ඒවා මත පමණයි.

1408072620_news

 

ටයි එකේ වර්ණය ෂර්ට් එකේ වර්ණයට වඩා dark විය යුතුයි.

Young man with a tie

Too bright ටයි පළඳින්න එපා.

Heren-zakelijke-overhemden-Milano-Overhemd-Custom-Fit-plus-stropdas-lichtblauw-plus-marineblauw

 

ටයි එකෙහි සාමාන්‍ය පළල අඟල් 3.5කි. නමුත් ඔබ මහත සිරුරක් හිමි කෙනෙක් නම් ටයි එකේ පළල වැඩි වුනාට සහ ඔබ සිහින් සිරුරක් හිමි කෙනෙක් නම් ටයි එකේ පළල අඩු වුනාට කමක් නෑ.

StylePhase_WideTie

 

ඒ වගේම ටයි එකේ පළල coat lapel එකේ පළලට ආසන්න පළලක් විය යුතුයි.

Studio shot of a handsome and well-dressed young man

ටයි ගැටයේ පළල කොලර් එකේ පළලට සමානුපාතික විය යුතුයි. ඒ කියන්නෙ ගැටය කොලර් එක වැසෙන තරම් ලොකු හෝ ගැටය කොලර් එකට වැසෙන තරම් කුඩා නොවිය යුතුයි.

windsor-knot

 

ටයි එකෙහි සහ suit එකෙහි වර්ණයන් clash නොවිය යුතුයි.

New-Stylish-Fashion-Design-Man-Suit-W0083-

 

වර්ණ දෙකක ටයි එකක් පළඳින්නේ නම් ටයි එකේ ප්‍රධාන වර්ණය suit එකට හා දෙවන වර්ණය ෂර්ට් එකට ගැළපිය යුතුයි.

mochamanstyle

 

ටයි එක සදා ඇති අමුද්‍රව්‍ය ඇඳුමේ අමුද්‍රව්‍යට ගැළපිය යුතුයි. දිලිසෙන සිල්ක් ටයි එකක් දැමිය යුත්තේ සිල්ක් ෂර්ට් එකකටය, වූල් ටයි එකක් දැමිය යුත්තේ වූල් ඇඳුමකටය.

2015-New-Arrival-Suit-Black-Man-Pants-Formal-Wear-For-Men-Traje-De-Novio-Jacket-Pants.jpg_640x640

 

හැකි සෑමවිටම කණ්නාඩියක් ඉදිරිපස සිට ටයි එක පලඳින්න.

man-fixing-red-tie-in-mirror

 

ඒ වගේම ටයි එක පැළඳීමට පෙර උඩ බොත්තම දමා කොලර් එක උස්සා සිටින්න.

1

 

Comments
(Visited 1,504 times, 1 visits today)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *