ජිම් ගියත් ප්‍රතිඵල නොලැබීමට හේතු

1. ජීම් එක තුළ ගත කරන කාලය උනන්දුවෙන් ගත නොකිරීම
ඔබ ජිම් එක තුළදී ඔබගේ ව්‍යායාම කටයුතු සිදුකළ යුත්තේ ඉතාමත් උනන්දුවකිනි. ඒසේත් නොමැතිව කොතරම් නිසියාකාරව ව්‍යායාම සිදුකලත් වැඩක් නැත. ඔබ දිනෙන් දින ඔබගේ ව්‍යායාමයන් දියුණු කල යුතුයි.

2. සියලුම මාංශපේශීන් වලට ව්‍යායාම සිදුනොකිරීම
ඔබ කැමතිම මාංශපේශීන් පමණක් ආසාවෙන් ව්‍යායාම සිදුකරාට වැඩක් නැත. සියලුම මාංශපේශීන් වලට නිසියාකාරව ව්‍යායාම දියයුතුයි.

3. කාර්ය බහුල වෙලාවේ (peak hours) ජිම් එකට යෑම
අතින් අය වගේම එක්කො උදේ නැත්නම් හවස ජිම් එකට යන්න. දවල් වරුවෙ ජිම් යන්න එපා. ඔබ තනිව ව්‍යායාම සිදුකරන විටද එය නිසියාකාරව සිදුනොවේ.

4. සෙට්ස් අතර දිගු වේලාවක් රැඳී සිටීම
ඔබට සෙට්ස් අතර වෙලාව නිසිලෙස ගණනය කර නොගැනීම නිසා ඔබට ලැබී ඇති කාලය අතරතුර ඔබ කොපමණ සෙට්ස් ප්‍රමාණයක් කලාදැයි ඔබට ගණනයක් නොමැත. එම නිසා ඔබට ඔබගේ සෙට්ස් ප්‍රමාණය වැඩි කරගැනීම පිළිබඳවද නිසි අවබෝධයක් නොමැත.

5. ඔබට ආසා හිතුනු වෙලාවට පමණක් ව්‍යායාම කිරීම
ඔබ ඔබට ආසා හිතුනු වෙලාවට පමණක් ව්‍යායාම කිරීම නිසා ඔබගේ ව්‍යායාම කටයුතු නිසියාකාරව සිදුනොවේ. එහි අනෙක් අවාසිය නම් ඔබට නිතර ආසවක් නොපැමිණීමයි.

6. වේදනාව පැමිණන විට නැවැත්වීම
ඔබගේ මාංශපේශීන් අභියෝග කිරීමට පටන්ගන්නේ එම වේදනාවත් එක්කයි.

7. Weight Training වලට සැළකිල්ලක් නොදැක්වීම
කාඩියෝ කරමින් පමණක් කාලය ගත කරාට මදි.

8. සැහැල්ලු බර පමණක් එසවීම
ඔබ ඔසවන බර ඔබට ප්‍රමාණවත්ද? නැත්ද? ඔබ දරාගත හැකි නම් ඔබ ඔසවන බර ප්‍රමාණවත් නොවේ. එය ඔබට දරාගැනීමට අපහසු විය යුතුයි.
9. අනවශ්‍ය අධික බරක් එසවීම
ඔබ අනවශ්‍ය ලෙස අධික බර එසවීමට යෑමෙන් ඔබගේ එසවීම නිසියාකාරව සිදු නොකරන අතර ගහන රෙප් ප්‍රමාණයද අඩුය. ඒ නිසා ඔබට ගැළපෙන ප්‍රාණයෙන් ඔසවන්න.
10. සප්ලිමන්ට් නොගැනීම
අප මෙයින් අදහස් කරන්නෙ කෘතීම සප්ලිමන්ට් නොවේ. ඔබට ස්වාභාවිකව කැෆේන්, ප්‍රෝටීන් මඟින් ලබාගත හැකි වාසිය ඔබ නොගැනීම ඔබට අවාසියට හේතුවී ඇත.

11. ඔබගේ ව්‍යායාම ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු නොකිරීම
ජිම් එකට පැමිණි දා සිට එකම ව්‍යායාම ක්‍රියාවලියක යෑම නිසාත් එය වැඩි දියුණු නොකිරීම නිසාත් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල නොලැබේ.

12. ව්‍යායාම වලට බය වීම
බර ව්‍යායාම වලට බය වීම නිසා ඔබ සිදු කරන්නෙ ඔබට ලේසි පහසු ව්‍යායාම පමණක් නිසා ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල නොලැබේ.

13. සියලුම කාබ් වලට බය වීම
සියලුම කාබ් අතහැරිය යුතු නැහැ.

14. නිතර මත්පැන් පානය
කොතරම් ව්‍යායාම කළත් ඔබ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ නොසැළකිලිමත් නම් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නෑ.

15. ඔබගේ ජාන වලට දෝෂාරෝපණය කිරීම
පවුලේ අය මහත නිසා ඔබ මහත යැයි කියමින් ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදවීම ගැන නොසැළකිලිමත් වීම. එය ඇත්තක් නොවේ.

Comments
(Visited 1,912 times, 1 visits today)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *