ඔෆිස් එකට හරිම ෂර්ට් එක අඳිමු

ඔබ කරන රැකියාව කුමක්වුවත් කුමන ස්ථානයක රැකියාව සිදුකලත් නිල ඇඳුමක් අඳින රැකියාවක් හැරෙන්නට අනිත් ඕනෑම රැකියාවකට ඔබට යම් මට්ටමකට හෝ ෆැශන් අදාල කරගත හැක. ඇයි අපි ෆැශන් කළ යුත්තේ. ඔබගේ රැකියාව කොතරම් අපහසු විඩාබර වුවත් ඔබගේ ආත්මවිශ්වාසය සහ ඔබගේ සතුට වැඩි කරන එක් ආකාරයක් තමයි ෆැශන් කියන්නෙ. ඒ වගේම තමයි ඔෆිස් එක තුළදී මෙන්ම ඔෆිස් එකට යන එන අතරතුර අනෙක් අයගේ ආකර්ශණය වැඩිකරගන්න ෆැශන් උපකාරි වෙනවා. අපි අද බලමු කොහොමද ඔෆිස් එකට හරිම ෂර්ට් එක අඳින්නෙ කියලා.

ෂර්ට් එක

1. මොනවර්ගයේ ෂර්ට්ද අඳින්න ඕන?
ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ පෙනුමක් ලබාගැනීමට නම් සිල්ක් ෂර්ට් තමයි අඳින්න ඕන. හැබැයි සිල්ක් ෂර්ට් නිතර භාවිතා කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ලිනන් හෝ කොට්න් ෂර්ට් සැමවිටම තෝරාගන්න.

2. බොත්තම් ගැන සැලකිලිමත් වන්න
ඔබගේ ෂර්ට් එකේ ඇති සෑම බොත්තමක්ම හොඳින් ෂර්ට් එකට සවිවී තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබගේ බඩ හෝ පපුව නිසා බොත්තම් අනවශ්‍ය ලෙස ඇදී නොතිබිය යුතුයි.

3. මැහුම් තමයි වැදගත්ම
කවදාවත් නූල් ඇදුනු නූල් කැඩුනු හෝ ගැලවුනු ෂර්ට් ඇඳීමෙන් වලකින්න. නිතරම ඔබේ ඔෆිස් ෂර්ට් වල නූල් ගැන සැලකිලිමත්වන්න.

4. නිවැරදි කොලරය තෝරාගන්න
තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් එකට අඳින්න සුදුසුම. ඊට අමතරව විශාල ටයි ගැට යොදන අයට ෂර්ට් ගැලපෙනවා.

5. අත් දිගද ෂර්ට්ද අත් කොට ෂර්ට්ද
දෙකම අඳින්න පුලුවන්. එය ඔබගේ ඔෆිස් එක අනුව ඔබ තීරණය කල යුතුයි. ඔබ අත්කොට ෂර්ට් අඳිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂර්ට් එක යටකරන්න.

6. පාට ගැනත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි
අලු, සුදු හෝ නිල් තමයි ඔෆිස් වලට ගැලපෙනම පාට වන්නේ

7. මෝස්තර වලත් ප්‍රශ්ණයක් නෑ
ඔබගේ විලාසිතා වඩාත් ආකර්ශණය කරගන්න තනි පාට අඳිනවාට වඩා මෝස්තර සහිත ෂර්ට් ඇඳීම සුදුසුයි. සිරස් ඉරි සහිත ෂර්ට් තමයි වඩාත්ම ආකර්ශනීය. ඊට අමතරව කොටු ෂර්ට් වලත් ප්‍රශ්ණයක් නෑ.

8. ශරීරය හරියටම හරි ප්‍රමාණයෙන් විය යුතුයි
අනවශ්‍ය ලෙස හිර හෝ විශාල ෂර්ට් අඳින්න එපා. ඒ නිසා නිසියාකාර මිනුම් වලින් ඔබගේ ෂර්ට් එක මිලදීගන්න. ( විශේෂයෙන් බෙල්ලේ සහ පපුවේ මිනුම ) බෙල්ලෙ මිනුම් ගන්නකොට ෂර්ට් එකේ කොලර් එක හා බෙල්ල අතරට ඇඟිලි 2ක් දැමිය හැකි ඉඩක් තිබිය යුතුයි.

Comments
(Visited 7,544 times, 1 visits today)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *