ෂර්ට් එක හරියට අයන් කරමු

ඔබ ෂර්ට් අයන් කරන විදිහ හරිද? කෙනෙක් කියයි එහෙම විශේෂ ක්‍රමයක් නෑ කියලා හැබැයි ඇත්තටම ගත්තොත් ෂර්ට් අයන් කල යුතු හරි ක්‍රමවේදයක් හා නියමිත උෂ්ණත්වයන් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද හරියටම ෂර්ට් එකක් අයන් කරගන්නෙ කියලා.

අයන් කරන්න කලින් සලකාබැලිය යුතු දේවල් මොනවාද?

නියමිත උෂ්ණත්වය සලකාබැලිය යුතුයි
බලන්න කොලර් එකේ ටැග් එක. එහි තිබෙන ඩොට් ගාන අනුව ඔබගේ අයන් එකේ උෂ්ණත්වය සකසා ගත යුතුය.

  • ඩොට් එකයි නම්- ඒක සින්තටික් ෂර්ට් එකක්. උෂ්ණත්වය අඩු විය යුතුයි (175-230)
  • ඩොට් දෙකයි නම්- ඒක සිල්ක් හෝ වූල් ෂර්ට් එකක්. උෂ්ණත්වය මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තිබිය යුතුයි (250-300)
  • ඩොට් තුනයි නම්- ඒක ලිනන් හෝ කොට්න් ෂර්ට් එකක්. උෂ්ණත්වය ඉහල විය යුතුයි (320-400) ඒ සමඟම ජලවාශ්පද යෙදිය
    යුතුයි.

දැන් අපි බලමු අයන් කරන පිළිවෙල

පියවර 1- කොලරය පිටුපස
කොලරයේ එක් කොනක සිට අනෙක් කොනට අයන් කරන්න. මැද සිට දෙපසට අයන් කිරීමෙන් කොලරයේ දෙකොන රැලි
වැටිය හැක.

 

Shirt-Ironing-Guide-step-1

 

පියවර 2- කෆ්ස්
මුලින්ම කෆ්ස් වල ඇතුල් පැත්ත කොනේ සිට මැදට අයන් කරන්න. ඉන්පසු එලෙසම පිට පැත්තත් අයන් කරන්න. බොත්තම්
අසල ප්‍රවේසමින් අයන් කරන්න.

 

Shirt-Ironing-Guide-step-2

 

පියවර 3- ෂර්ට් එකේ අත්
මුලින්ම අතින් නිසියාකාරව ෂර්ට් එකේ අත් හදාගෙන කෆ්ස් වල සිට උරහිස් දෙසට අයන් කරන්න. දෙපැත්තම ඒයාකාරයෙන්
අයන් කරගන්න.

 

Shirt-Ironing-Guide-step-3

 

පියවර 4- පිටුපස
මුලින්ම ෂර්ට් එකේ ඉහළ රැලි ටික නිසියාකාරව අයන් කරන්න. ඉන්පසු පහලට සියලුම කොන් ආවරනය වන ලෙස අයන්
කරගන්න.

 

Shirt-Ironing-Guide-step-4

 

පියවර 5- උරහිස්
දෙකොන් වල සිට මැදට අයන් කරන්න. ඒයාකාරයට පැති දෙකම අයන් කරගන්න.

 

Shirt-Ironing-Guide-step-5

 

පියවර 6- ඉදිරිපස
බොත්තම් ගැන සැලකිලිමත් වෙමින් අයන් කරන්න.

 

Shirt-Ironing-Guide-step-6

 

පියවර 7- කොලරය ඉදිරිපස
පියවර 1 ආකාරයටම කොලරය ඉදිරිපසත් කොනේ සිට මැදට අයන් කරන්න.

 

Shirt-Ironing-Guide-step-7

 

අමතර කරුණු

1. වේලන්න එපා- තෙතමනය තිබියදීම අයන් කරන්න
2. සතියේ සියලුම ෂර්ට් ටික එක දවසින් අයන් කරන්න
3. ෂර්ට් එකේ පැල්ලම් ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර බලන්න- පැල්ලම් සමඟ අයන් කිරීමෙන් එම පැල්ලම සදාකාලික විය හැක
4. නොමැකෙන රැලි ඇත්නම් ඒවාට වතුර ස්ප්‍රේ කරන්න
5. අයන් බෝඩ් කවර් එකට යටින් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් අතුරන්න- ඉක්මණින් අය කල හැක
6. තද පැහැ ෂර්ට් කණපිට අයන් කරන්න- නැත්නම් දිලිසෙන අයන් පාරවල් හිටිය හැක
7. ෂර්ට් එක ගැන විශ්වාස නැත්නම් ලේන්සුවක් තබා අයන් කරන්න

Comments
(Visited 1,429 times, 1 visits today)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *