කලිසම හරියට අයන් කරමු

ඔබ කලිසම අයන් කරන විදිහ හරිද කියලා අපි ඇහුවොත් ගොඩක් අයට උත්තරයක් දෙන්න බැරි වෙනවා. අපේ අය ගොඩක් වෙලාවට අයන් කරන්නෙ ඔෆිස් යන්න උදේ ලෑස්ති වෙන වෙලාවට. ඉතින් ඒ වෙලාවට මොන හරිවැරදිද නේ.. කොහොමද වුනත් අද අපි බලමු කොහොමද කලිසමක් හරියටම අයන් කරගන්නෙ කියලා.

මුලින්ම කලිසමේ ලේබලය පරීක්ෂා කරන්න.
ඉන්පසු ඒ අනුව ඔබගේ අයන් එක සූදානම් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් සින්තටික් රෙද්ද අඩු උෂ්ණත්වයේද වූල් රෙද්ද මධ්‍යම උෂ්ණත්වයේද කොට්න් සහ ලිනන් රෙදි ඉහළ උෂ්ණත්වයේද අයන් කල යුතුවේ.

 

iron-your-trousers-care-symbols

 

පියවර 1 – සාක්කු
මුලින්ම කලිසම් සාක්කු වෙනම බෝඩ් එක මත අතුරා අයන් එකෙන් තද කිරීම ප්‍රමාණවත්. නැත්නම් රැලි වැටුනු සාක්කු වෙනම පේන්න ගන්නවා.

 

iron-your-trousers-step-1

 

පියවර 2 – කලිසමේ ඉහළ කොටස
Pleats සහ folds ගැන සැළකිලිමත්වන්න. මුලින්ම සාක්කු දෙක එලියට අරන් අයන් කර ඉන්පසු සාක්කු ඇතුලට දමා අයන් කරන්න. මේ ආකාරයට කලිසමේ පසුපස කොටසත් අයන් කරගන්න. ඉන්පසු කලිසමේ buttons සහ belt loops ගැන සැලකිලිමත්වෙමින් waistband එක අයන් කරගන්න.

 

iron-your-trousers-step-2

 

පියවර 3 – කලිසමේ පහළ නැම්ම
මුලින්ම කලිසමේ එක කකුල බැඟින් ගන්න. බෝඩ් එකේ අතුරාගන්න. දැන් කලිසම් කකුලේ ඇති මැහුම් දාර එක එකමත එක එනසේ අතින් සකස් කරගන්න. දැන් කලිසමේ යට වාටියේ දෙකොන අයන් කරන නැම්ම සලකුනු කරගන්න. ඉන්පසු වාටියේ මැද අයන් කරගන්න.

 

iron-your-trousers-step-3

 

පියවර 4 – කලිසමේ ඉහළ නැම්ම
කලින් පියවරේ ආකාරයටම කලිසම් කකුලේ මැහුම් දාර එකමත එක අතින් සකස්කර කලිසමී ඉඟපටියේ සිට අඟල් 6ක් පමණ පහළින් කලිසමේ ඉදිරිපස හා පසුපස නැම්ම සලකුනු කරගන්න.

 

iron-your-trousers-step-4

 

පියවර 5 – කලිසමේ මැද නැම්ම
දැන් ඔබ කලිසමේ ඉහළ හා පහළ නැමි සලකුනු කර හමාරයි. ඒ නැමි දෙක අනුව මැද නැම්ම අතින් සාදා කලිසමේ ඉහළ සිට පහලට නැම්ම දිගේ අයන් එක තද කරමින් පැමිණෙන්න. උඩ සිට පහලට එකදිගට ඇදගෙන එන්න එපා.

 

iron-your-trousers-step-5

 

පියවර 6 – කලිසම් කකුලේ මැද
කලිසම් කකුල් දෙකේම නැමි සළකුනු කළ පසු ඉතිරිවන්නේ කලිසමි කකුල්වල මැද කොටසයි. අයන් එකෙන් සලකුනු කල නැමි හරියට තබා කකුල්වල රැලි ඇත්නම් අතින් සකස්කොට අයන් කරන්න. කකුලේ දෙපැත්තම අයන් කිරීම අනවශ්‍යයි. එක පැත්තක් ප්‍රමාණවත්.

 

iron-your-trousers-step-6

 

අමතර කරුණු

1. වේලන්න එපා – තෙතමනය මදක් තිබියදීම අයන් කරන්න
2. සතියේම කලිසම් එක දවසින් අයන් කරන්න
3. අපිරිසිදු කලිසම් අයන් කරන්න එපා – තාවකාලික කුණුපැල්ලම් සදාකාලිකවම කලිසමේ සලකුනු විය හැක
4. කලිසම ෂුවර් නැත්නම් ලේන්සුවක් තබා අයන් කරන්න
5. අයන් බෝඩ් කවර් එකට යටින් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් අතුරන්න- ඉක්මණින් අය කල හැක

Comments
(Visited 703 times, 1 visits today)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *