තමන්ට ගැළපෙන නිවැරදි ඩෙනිම තෝරාගනිමු

ඩෙනිම කියන්නෙ අද කාලෙ අපේ කොල්ලන්ට නැතුවම බැරි යන යන හැම තැනම ඇඳගෙන යන ඇඳුමක්. හැබැයි ගොඩක් අය තමුන්ට ගැළපෙන නිවැරදි ඩෙනිම තෝරගන්න දන්නෙ නෑ. ඒ නිසා අද අපි බලමු නිවැරදිව තමන්ට ගැළපෙන ඩෙනිමක් තෝරගන්නෙ කොහොමද කියලා.

නිවැරදි size එක මැනගමු

Waist Measurements
මෙම මිම්ම ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ඩෙනිම අඳින මට්ටමට වඩා මදක් ඉහළින් ගන්න. එම මට්ටමට වඩා පහළින් ගැනීම ඩෙනිම ඉනෙන් හැලීමට හේතුවේ.

Inseam Measurements
මෙම මිම්ම ඔබගේ කකුලේ ඇතුල් පැත්තේ කරුවේ සිට පොලව දක්වා ගන්න. මතක ඇතුව සපත්තු දමා ගන්න. නැත්තම් ඩෙනිමේ මිම්ම කොට වෙනවා.

Hip Measurements
ඔබගේ ඉඟෙහි පළලින් වැඩිම තැනින් මිම්ම ගන්න.

Thigh Measurements
මෙයත් ඔබගේ කලවා වල පළලින් වැඩිම තැනින් මිම්ම ගන්න.

Basic Sizing Charts

1

2

විවිධ ඩෙනිම් වර්ග

හරි අපි බැලුවා කොහොමද හරියටම ඔබගේ ඩෙනිමට අවශ්‍ය මිම්ම ගන්නෙ කියලා. දැන් අපි බලමු ඔබ තෝරාගත යුත්තේ කුමන ඩෙනිම් වර්ගයද කියා.

Cuts

Boot Cut Jeans

මෙම ඩෙනිමෙහි සපත්තුව පැත්තෙන් පුළුල් වැඩිය

3

Relaxed Fit Jeans

ඇඟට පහසු ලෙස හිර නැතුව අඳිනවා නම් මෙන්න ඩෙනිම

4

Skinny Jeans

ඇඟට හිරට ඇඟේ හැඩය පෙනෙන ලෙසට අඳින අයට මේක තමයි ඩෙනිම

5

Slim Fit Jeans

ලොකුත් නැතුව හිරත් නැතුව ඇඟේ ගානට මිම්මට අඳින අයට මේක තමයි ඩෙනිම

6

Straight Leg Jeans

මෙම ඩෙනිමේ කකුලේ ඉහළ සිට පහළ දක්වා ඒකාකාරී පළලකින් යුක්තවේ

7

Rises

ඩෙනිමේ සිප් එකේ යට කොටසේ සිට උඩ බොත්තමට ඇති දුර ප්‍රමාණයන් අනුව ඩෙනිම් වර්ග 3කි.

Low-Rise Jeans

8
Medium-Rise Jeans

9
High-Waisted Jeans

10

Comments
(Visited 2,919 times, 1 visits today)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *